Dossier

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer is een concept waarbij agrarische ondernemers verschillende maatregelen nemen op en rond hun bedrijf ten gunste van natuur en landschap. Wageningen University & Research doet onderzoek naar het effectiever maken van agrarisch natuurbeheer, door betere maatregelen, een betere ruimtelijke planning en meer samenwerking tussen boeren en met terreinbeheerders.

Goed monitoren van de effecten blijft belangrijk, net als onderzoek naar een betere inpassing van natuur in de bedrijfsvoering, de motivatie van boeren en de beste manier voor de overheid om te sturen. Actuele vragen gaan onder andere over de organisatievorm met collectieven en over een betere verbinding met de maatschappij en de keten.

Nieuws over agrarisch natuurbeheer

Nieuws 2022

Nieuws 2020-2021

Nieuws 2019


Projecten agrarisch natuurbeheer


Publicaties en rapporten

Gerelateerde dossiers