Dossier

IJsselmeer en Markermeer

Het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren worden sterk beïnvloed door regionale economische ontwikkelingen. Bovendien verandert het klimaat en is het effect van de Zuiderzeewerken nog steeds merkbaar. Extra maatregelen worden nu in overweging genomen om het water- en natuurbeheer toekomst- en klimaatbestendig te krijgen. In het oog springende voorbeelden zijn de aanleg van de Marker Wadden en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Wageningen University & Research doet in het IJsselmeergebied onderzoek naar o.a. de ecologische draagkracht, ontwikkelingen in de visserij en hoe het water- en natuurbeheer kan inspelen op langetermijn maatschappelijke opgaven.

Wageningen University & Research voert meerjarig onderzoek uit in het IJsselmeergebied in opdracht van en in samenwerking met o.a. Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, Infrastructuur en Waterstaat, stichting EcoShape, Vereniging Natuurmonumenten, Deltares en PBL. Dit gebeurt in netwerken zoals het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), NKWK, LIFE IP Delta Natuur en het nationale Deltaprogramma.

Onderzoek rondom het IJsselmeer en Markermeer


Publicaties

Gerelateerde dossiers