Dossier

Klimaat en waterbeheer

De opwarming van de aarde heeft mogelijk grote gevolgen, die voor een deel moeilijk te voorspellen zijn. Waarschijnlijk zien we in de toekomst meer weersextremen, terwijl meer dan de helft van de bevolking leeft in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Effecten worden waargenomen in een stijgende zeespiegel. Dit komt deels doordat het zeewater uitzet naarmate het opwarmt. De zeespiegel stijgt ook doordat de ijskappen smelten en – in mindere mate – doordat berggletsjers terugtrekken. Klimaatverandering heeft ook enorme consequenties voor eilanden en landen met lange, lage kustlijnen die niet de middelen hebben om zich te beschermen

De gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar in o.a., verzilting, stijgende waterniveaus, droogte en verwoestijning, maar ook in stedelijke klimaten. Klimaatverandering heeft een diepgaande invloed op voedselproductie en gezondheid in de wereld.

Nieuws over klimaat en waterbeheer

Onderzoek naar klimaat en waterbeheer


Bekijk ook de dossiers