Dossier

Mosselen, oesters en andere schelpdieren

Door de toenemende wereldbevolking groeit de vraag naar duurzaam geproduceerd eiwit. Schelpdieren staan laag in de voedselketen en hun groei heeft een beperkte impact op het klimaat, wat ze geschikt maakt voor dit doel. Daarnaast spelen schelpdieren een cruciale rol in het ecosysteem, onder meer als voedsel voor vogels en als habitat voor een flink aantal planten- en diersoorten. Schelpdieren leveren ook andere ecosysteemdiensten, zoals het op peil houden van de waterkwaliteit en een bijdrage aan kustverdediging als ‘biobouwers’. Wageningen University & Research monitort schelpdierbestanden in Nederlandse wateren, test de voedselveiligheid en adviseert over schelpdierkweek in kustgebieden en offshore, ook in relatie tot offshore windparken en natuurontwikkeling.

Bij schelpdieren spelen vraagstukken rondom exploitatie en natuur(beleid). Schelpdiervisserij en -kweek gebeurt in de wateren van de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en de Waddenzee. Wij voeren ons onderzoek uit voor en met de schelpdiersector, de ministeries van LNV en I&W, de Europese Commissie en natuurbeschermingsorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds. De schelpdiervisserij is afhankelijk van de omvang en kwaliteit van visbare bestanden. Daarnaast is maatschappelijk draagvlak (license to produce) voor de visserij essentieel.

Schelpdieren: vraag en antwoord

Waar komen schelpdieren in Nederland voor?

Hoe duurzaam en milieuvriendelijk is schelpdierkweek?

Hoe worden mosselen, oesters en kokkels gekweekt of gevangen?

Hoe belangrijk zijn schelpdieren voor natuurherstel?

Hoe worden mossel- en oesterbanken ingezet voor kustverdediging?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat is het effect van klimaatverandering op schelpdieren?

Wat zijn de risico’s voor voedselveiligheid?

Kunnen jullie ziektes bij schelpdieren vaststellen en/of elimineren?

Waar kan ik als mosselkweker terecht met onderzoeksvragen?

    Producten en diensten

    Publicaties