Dossier

Voedselzekerheid - Hoe voeden we in 2050 bijna 10 miljard mensen?

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 bijna 10 miljard bedragen. In iets meer dan dertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Daarbij ziet het er naar uit dat – gelukkig – ook de welvaart gaat toenemen en dat betekent dat de diëten ook aan verandering onderhevig zullen zijn.