Dossier

Waterkwaliteit

Schoon water is om vele redenen belangrijk: bijvoorbeeld voor volksgezondheid, landbouw, voedsel, biodiversiteit, toerisme en recreatie. Maar de waterkwaliteit staat onder druk, met name door intensivering van de landbouw, chemische verontreiniging, klimaatverandering en verstedelijking. Ondanks dat de waterkwaliteit in Nederland de laatste jaren is verbeterd, voldoet deze op veel plekken nog niet aan de doelen die gesteld zijn in de Europese Regelgeving via de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wageningen University & Research onderzoekt hoe en op welke plekken de waterkwaliteit verslechtert en wat de oorzaken zijn. Op basis van deze kennis zoeken we naar oplossingen, berekenen wat de (immateriƫle) kosten zijn en onderzoeken welke regelgeving er nodig is. Daarbij beperken we ons niet tot het water zelf en de directe omgeving, maar kijken we naar het hele landschap en watersysteem. We combineren kennis van hydrologie, morfologie, fysische chemie en ecologie om te komen tot een integrale aanpak van de waterkwaliteit.

Bekijk de vijf thema's

Nieuws over water

Video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan