SDG goal: Responsible consumption and production

12. Verantwoorde consumptie en productie

Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren
tussen boer en bord.

Het verminderen van voedselverliezen en -verspilling levert drievoudig winst op: het bespaart geld voor boeren, bedrijven en huishoudens, met minder verspilling is er voedsel voor meer mensen, en de druk op klimaat, water en landreserves wordt verlicht. Maar het gaat niet alleen om afval, ook de huidige processen voor voedselproductie moeten gemoderniseerd en geïnnoveerd worden om het energie- en waterverbruik te verminderen. De kringloopeconomie zal naar verwachting de druk op natuurlijke hulpbronnen verminderen.

Ons doel: zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Voorbeelden van WUR projecten

Voedselverspilling verminderen

Minder voedsel verspillen levert duurzaamheidswinst en kostenbesparingen op, en zorgt voor efficiënter gebruik van grondstoffen. In een landelijk initiatief werkt WUR samen met bedrijven, overheden en instituties aan reductie van voedselverspilling in de voedselketen. Wageningen University & Research helpt te komen tot een strategie die werkt.

Nederlandse bedrijven, organisaties, wetenschappers, overheid én consumenten komen samen in actie om in 2030 voedselverspilling met de helft te verminderen in de gehele voedselketen, van grond tot mond.

Champions 12.3

Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren tussen boer en bord. Het verminderen van voedselverliezen en -verspilling levert drievoudig winst op: het bespaart geld voor boeren, bedrijven en huishoudens, met minder verspilling is er voedsel voor meer mensen, en de druk op klimaat, water en landreserves wordt verlicht. Volgens de FAO leiden voedselverliezen en -verspilling wereldwijd tot een economisch verlies van 940 miljard dollar per jaar. Bij de productie van voedsel dat verspild wordt of verloren gaat is ongeveer een kwart van al het water dat in de landbouw wordt gebruikt gemoeid, wordt landbouwgrond met een oppervlakte van China gebruikt en ontstaat ongeveer 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een coalitie van dertig leiders, onder wie WUR-voorzitter Louise Fresco, heeft aangekondigd dat ze de vooruitgang in de richting van streefdoel 12.3 van de SDG's van de VN willen versnellen. Deze Champions 12.3 gaan de lopende succesvolle VN-programma's ter vermindering van voedselverlies en -verspilling en inspanningen zoals EU FUSION aanvullen en daarop voortbouwen.

Lees meer over dit project

Food Value Impact

Hoe kiezen consumenten het voedsel dat ze kopen en eten? Een consortium van 19 partners geeft inzicht in welke interventies consumenten daadwerkelijk verleiden tot gezondere en/of duurzamere voedselkeuzes in hun werkomgeving, buitenshuis en online. De partijen zijn vooral actief in ‘ out of home’ en ‘online foodboxen’. Bij de interventies valt vooral te denken aan optimaliseren van porties groenten, vlees en vis in horecagelegenheden en bedrijfsrestaurants. Zo kwam uit het onderzoek naar voren dat door slim, aantrekkelijk en kwalitatief goed aanbod consumenten te sturen zijn, 113% meer groenten en 13% minder vlees of vis. Hiermee komen consumenten eerder tot hun dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Tegelijkertijd werd door de reductie in vlees- en visconsumptie ook een milieu effect bereikt.