Dierproeven 2021

Hier delen we het Jaarverslag Dierproeven 2021 van Wageningen University & Research (WUR). Bekijk de verschillende hoofdstukken over vergunningen, type onderzoek, inzet om dierproeven te vervangen, verminderen en verfijnen en cijfers over dierproeven hieronder.

Het beantwoorden van onderzoeksvragen op het vlak van biologie, dierlijke productie en life sciences (het werkterrein van Wageningen University & Research) kan op verschillende manieren. Computermodellen zijn geschikt voor allerlei berekeningen en voorspellingen. Met laboratoriumtesten kan men verschillende processen in het lichaam van mens en dier nabootsen of op onderdelen onderzoeken. Deze methoden maken snelle ontwikkelingen door en leiden tot steeds betere resultaten. Maar ze zijn niet altijd toereikend. Soms kan een dierproef dan helpen om wèl de juiste antwoorden te vinden. Soms is een dierproef wettelijk voorgeschreven. Ook voor onderwijsdoeleinden worden dierproeven ingezet.

Dierproeven zijn in specifieke domeinen (bijvoorbeeld vaccinontwikkeling en monitoring) om wetenschappelijke en/of maatschappelijke redenen nog steeds noodzakelijk of zelfs verplicht. WUR investeert continue in vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (de 3 V's) en spant zich in voor acceptatie van alternatieve testen in Europees verband. We onderschrijven de Code Openheid Dierproeven van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Daarmee heeft WUR zich gecommitteerd om transparant te zijn over de dierproeven die wij uitvoeren, en zetten wij ons in voor een niet vrijblijvende maatschappelijke dialoog over dierproeven.

Ga verder naar de hoofdstukken van het jaarverslag: