Online magazines

Magazines

Wageningen University & Research maakt verschillende online magazines met achtergrondverhalen en interviews over onderzoek dat is uitgevoerd met financiering van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

KennisBasis Magazine 2023

Button KB magazine.jpg

In dit KennisBasis Magazine worden verschillende door het ministerie van LNV gefinancierde kennisbasisonderzoeken uit de periode 2019-2022 uitgelicht. De onderzoekers die aan het woord komen vertellen wat hun onderzoek heeft bijgedragen aan het begrijpen en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

KennisOnline Magazine 2021

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.

Lees in het magazine verhalen over onderzoeksprojecten die WUR in 2020 uitvoert met financiering van het ministerie van LNV.

Wettelijke Onderzoekstaken

In het WOT Magazine lees je elf verhalen over de Wettelijke Onderzoekstaken (WOT)

Wageningen University & Research is de belangrijkste kennisinstelling voor de uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de uitvoering van nationale en internationale wet- en regelgeving. Of het nu gaat om antibioticaresistentie of het aantal otters in Nederland: Wageningen heeft de cijfers en het overzicht.

KennisOnline Magazine 2022

Still KOL22.png

Het KennisOnline magazine zet onderzoeksprojecten van Wageningen University & Research die gefinancierd zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de spotlight. In deze editie lees je hoe mini-orgaantjes mogelijk proefdieren kunnen vervangen, waarom natuurinclusief bouwen de standaard wordt, hoe smart farming helpt in de varkenshouderij, wat de grote impact is van de kleine bijenkastkever en hoe de burger naar de natuur kijkt.

Europese samenwerking in onderzoek

WUR is stevig verankerd in Europa. Haar onderzoek strekt zich uit van de oneindige oceaan, tot de koe op de boerderij en de vork die we naar onze mond brengen. Op al deze thema’s ontstaat synergie met onze Europese partners. Samen behalen we resultaten. Lees in dit magazine hoe.

WUR is stevig verankerd in Europa. Haar onderzoek strekt zich uit van de oneindige oceaan, tot de koe op de boerderij en de vork die we naar onze mond brengen. Op al deze thema’s ontstaat synergie met onze Europese partners. Samen behalen we resultaten. Lees in dit magazine hoe.

Kringlooplandbouw 2020

Lees deze zeer uitgebreide, digitale gids over kringlooplandbouw  /

Deze zeer uitgebreide, digitale gids over kringlooplandbouw biedt akkerbouwers, veehouders en andere agrarisch ondernemers die zich willen verdiepen in kringlooplandbouw een waaier aan informatie. Van relevant onderzoek tot ervaringen van andere boeren en (financiële) kansen.

Logo LNV