Nieuws

Bewijsmateriaal pulsvisserij milieuvriendelijker

article_published_on_label
15 mei 2024

Uit een nieuwe studie van hoofdauteur Adriaan van Rijnsdorp blijkt dat het verbod op het gebruik van elektriciteit bij het vangen van vis in strijd is met de EU-doelstelling om de ecologische en economische duurzaamheid van de visserij te verbeteren.

Uit een overzicht van vijftien jaar onderzoek – door onder andere WUR, NIOZ en ILVO -naar elektrische stimulering in de Europese boomkorvisserij op tong bleek dat het gebruik van de pulskor de bijvangst van discards, de impact van het vistuig op de zeebodem en het brandstofverbruik vermindert en de economische winstgevendheid verhoogt.

Laboratorium- en veldexperimenten toonden aan dat de nadelige effecten van pulsstimulatie beperkt bleven tot kabeljauw, maar met een verwaarloosbaar effect op de populatie. De beheermaatregelen waaronder het aantal pulsvergunningen werd uitgebreid, en de toegenomen concurrentie met andere vissers ondermijnden de legitimiteit van het vistuig.

De studie benadrukt het belang van de betrokkenheid van belanghebbenden bij het proces van de implementatie van technologische innovaties.