Nieuws

Onderzoeksnetwerken voor een circulaire en klimaatneutrale samenleving

Gepubliceerd op
20 september 2023

Onderzoekers van Wageningen University & Research nemen strategische posities in netwerken, denktanks en commissies in om de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving te bevorderen. In het project Strategische positionering ondersteunt het KB34-onderzoeksprogramma Circular and climate-neutral society een aantal Wageningse wetenschappers om deel te nemen aan deze belangrijke nationale en internationale netwerken.

Door het deelnemen aan of een leidende of coordinerende rol te spelen in deze netwerken vergroten ze de zichtbaarheid van Wageningen University & Research, de wetenschappers zelf en de kennis en expertise die zij inbrengen. Dit is bijvoorbeeld te zien in de deelname aan de wereldwijde Animal Task Force en Europese en Nederlandse netwerken voor insectenproductie. Dankzij de deelname aan deze netwerken zitten de onderzoekers aan tafel bij het vaststellen van strategische onderzoeksagenda's om zo de richting van onderzoek in het veld te helpen sturen.

Netwerk uitbouwen en bijdragen aan projecten

De hogere zichtbaarheid vergroot de vraag aan wetenschappers als deskundige sprekers en moderators op conferenties. Dit biedt hen verder de mogelijkheid om hun kennis en expertise met anderen te delen en tegelijkertijd het professionele netwerk verder uit te bouwen.

Door whitepapers te schrijven of als (gast)redacteur papers te beoordelen zijn de onderzoekers in staat om bij te dragen aan toekomstige projecten, zoals in het geval van de Strategy Paper Circular Economy & Sustainable Living in Space and on Earth. In het vervolgproject gaan onderzoekers aan de slag met de teelt van voedsel op Mars en bekijken ze de resultaten voor toepassingen op aarde.

Contact leggen met nationale en internationale overheden, bedrijven en NGO's is een ander belangrijk voordeel van deelname aan netwerken. Wetenschappers kunnen deze verbindingen gebruiken om een wetenschappelijke benadering te bepleiten en meer bewustzijn voor de onderwerpen te creëren, hun expertise om de problemen op te lossen te vergroten en te werken aan financiering voor toekomstige projecten. Het GroenBoerenPlan is ontstaan als een beweging met de ecologische en biologische landbouw voorop. Die beweging biedt antwoorden op de complexe vragen waarmee we nu geconfronteerd worden.

Internationale verbindingen

Het opzetten en leiden van nieuwe (internationale) allianties met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden maakt het mogelijk om samen te werken aan grootschalige of complexe vraagstukken die moeilijk of onmogelijk alleen te beantwoorden zijn. WUR is een van de oprichters van de nieuw te vormen Microbiome Support Association en het samenwerkingsverband.

Ten slotte stelt deelname aan netwerken wetenschappers in staat om kennislacunes te identificeren en partners te vinden voor gezamenlijke onderzoeksvoorstellen zoals Horizon Europe. Door samen te werken en een brede blik op de toekomst te hebben, vinden we antwoorden op de complexe vragen in de wereld vandaag en morgen.