Symposium

SYMPOSIUM PL4.0: Op naar data-gedreven landbouw

De afgelopen vier jaar is in het Topsector Agri&Food project ‘Precisielandbouw 4.0’ onderzoek gedaan naar de meerwaarde van data-delen en slim data-gebruik in agrarische use cases.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 11 januari 2024 13:00

Locatie Wageningen Campus, Gebouw Atlas (104), Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen

De use cases waaraan gewerkt is, zijn:

  • Optimalisatie van kwaliteit van aardappel-pootgoed
  • Bouwplanbreed slim data-gebruik met oog voor stikstof-efficiëntie en andere duurzaamheidsindicatoren (KPI’s)
  • De digitale gras-keten
  • Nieuwe verdienmodellen agrariërs en loonwerkers
  • Nieuwe risico’s door veranderende rollen en machtsverhoudingen in digitale ecosystemen
  • Informatie-analyse en datadeling t.b.v. efficiëntere certificering biologische teelt en omgevingsanalyse melkveehouderij.

Daarnaast zijn er enkele korte sprints geweest op praktijkvragen over digitalisering.

Met support vanuit de PPS is een roadmap gemaakt in 2023 die moet leiden tot volwassen BoerenDataRuimtes binnen het AgriFood dataecosysteem. Een belangrijk onderdeel hiervan is de update van de Gedragscode datagebruik (PPS DOOPT). Het Ministerie van LNV heeft een Actieprogramma Digitalisering voor Landbouw en Natuur gerealiseerd in 2023.

Op dit symposium delen we de resultaten van PPS PL4.0 en zoeken de uitwisseling met andere projecten. Vervolgstappen binnen de roadmap worden besproken en brede samenwerking wordt gezocht. Het volledige programma vindt u onder dit bericht.

Voor wie?

Projectpartners, agrariërs, beleidsmakers, onderzoekers en andere belangstellenden zijn welkom. In de zaal is plek voor maximaal 70 mensen. U kunt de bijeenkomst ook online volgen.

Programma

13:00 Welkom (dagvoorzitter André Hoogendijk)

Blok 1

13:10 Korte introductie op PL4.0 (projectleider Corné Kempenaar, WPR)
13:20 Use cases WP 1-3 (Fedde Sijbrandij, WPR)
13:40 Economie, risico en borging WP 4-6 (Harry Kortstee, Mireille van Hilten, WEcR)
14:00 Sprints WP 7 (Conny Graumans, AgroConnect)
14:20 Reflectie/discussie Blok 1, o.l.v. André Hoogendijk
14:50 Pauze

Blok 2

15:10 Internationale ontwikkelingen in onderzoek (WEcR)
15:30 Voortgang in DOOPT, NXTGEN, HDL (Tamme van der Wal, WPR)
15:50 Rol overheid in digitalisering (Pim van der Horst, Min. LNV)
16:10 Wat brengt de roadmap data-ecosysteem open teelten (Corne Kempenaar)
16:20 Reflectie door Peter van de Vlugt (Kubota Innovation Center Europe en PPS partner)
16:30 Afsluiting door dagvoorzitter André Hoogendijk
16:40 Netwerkborrel en proost op digitale toekomst

Presentatie

20240111_144208.jpg

De PL4.0 slotbijeenkomst werd 11 januari 2024 door zo’n 80 aanwezigen bijgewoond. Daarnaast waren er nog 20 deelnemers online. Bijgevoegd treft u een PDF van de powerpoint met alle presentaties. Reflecties waren er specifiek van de penvoerder André Hoogendijk (Brancheorganisatie Akkerbouw en penvoerder van de PPS) en Peter van der Vlugt (EIC-Kubota, PPS partner en oud AEF-directeur). De discussie ging vooral hoe we de boer centraal (moeten) zetten bij digitalisering van het boerenbedrijf om te komen tot meer precisie in de landbouw en doelsturing met vertrouwen. De eindrapportage volgt in loop van 2024.