Natuurinclusieve visserij

(BO-43-023.02) - Het ministerie van LNV streeft naar gezonde visbestanden en een gezonde sector, door verantwoorde visserij op zee, en in het binnenwater. Negatieve effecten op de natuurwaarden en biodiversiteit moeten zoveel mogelijk worden beperkt, en de vissers en de keten waarin zij opereren dienen nieuwe perspectieven te krijgen. De consument verwacht dat er gezonde en veilige producten worden geleverd. Veel beleid komt uit Europa, zoals het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) voor zeevisserij en aquacultuur. Ook wordt beleid op nationaal niveau bepaald, zoals voor dierenwelzijn.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Verduurzaming visserij (BO-20-010)".

Lees meer over visserijonderzoek bij WUR

Projecten 2020