Transitie naar duurzaam en gezond voedselsysteem

(BO-43-001.01) - De transitie naar een nieuw klimaatneutraal en circulair voedselsysteem zowel vanuit economisch perspectief, gezondheidsperspectief als vanuit duurzaamheidsperspectief is een belangrijke opgave voor de toekomst. Alle ketenpartijen inclusief de consument hebben een rol in die transitie en zullen daarin mee moeten bewegen. In dit thema wordt inzicht ontwikkeld in hoe je de transitie zo vorm geeft dat alle partijen meebewegen.

Projecten 2020: