Project

CDM en beleidsadvisering naar aanleiding van Evaluatie Meststoffenwet

Het mestbeleid van de Nederlandse regering is beschreven in de Meststoffenwet. De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw. Vanwege veranderend beleid en door veranderende omstandigheden en inzichten dient de Meststoffenwet steeds te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien.

Toets op juistheid en consistentie

Het ministerie van LNV wenst dat voorstellen voor herziening en actualisatie van de Meststoffenwet worden getoetst op juistheid en consistentie. LNV heeft in 2003 de unit WOT Natuur & Milieu van Wageningen-UR gevraagd om de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in te stellen. De WOT unit Natuur & Milieu verricht wettelijke onderzoekstaken die voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen van de Nederlandse overheid. Werkzaamheden binnen de WOT-unit worden volgens het WOT-statuut uitgevoerd om onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen.

Deliverables

De CDM adviseert het ministerie van LNV over gewenste aanpassingen van aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits in de Meststoffenwet. Het is een wettelijke onderzoekstaak (WOT). De adviezen moeten leiden tot een betere onderbouwing van mestbeleid en Meststoffenwet van de Nederlandse regering.

Publicaties