Project

Onderhoud modellen

Voor onderbouwing en evaluaties van het Nederlandse mest- en ammoniakbeleid worden modellen gebruikt. Deze modellen moeten worden onderhouden, zodat ze snel ingezet kunnen worden als er vragen zijn van het ministerie van LNV.

In dit project worden modellen onderhouden en verbeterd die gebruik worden voor onderbouwing en evaluaties van het mestbeleid.

Publicaties