Kennis over beweiding voor jonge boeren

Kennis over beweiding voor jonge boeren

Weidegang is een wezenlijk onderdeel van elk toekomstgericht bedrijfssysteem in de melkveehouderij. Om succesvol te beweiden is vakmanschap noodzakelijk. Het is een vaardigheid die boeren kunnen leren. Binnen verschillende onderzoeksprojecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld over beweiding die past bij de huidige moderne bedrijven. Met die nieuwe kennis moeten ‘oude’ en nieuwe beweiders kennis kunnen maken.

In onderwijs is afgelopen jaren te weinig aandacht geweest voor weidegang. Op verzoek van ministerie van LNV is in 2017 een animatie ontwikkeld met als boodschap: ‘Haal meer uit je weidegras!’ Steeds meer melkveehouders willen meer uit weidegras halen. En dat is terecht, want elke kilo gegraasd gras verlaagt de productiekosten van melk en draagt bij aan het positieve imago van de melkveehouderij, maar beweiden is wel een vak! De basis van beweiden ligt in zes bouwstenen, namelijk bodem, grasgroei, grasvoorraad, grasopname, bijvoeding en koegedrag.

Kennis over beweiding voor jonge boeren

Deze zes bouwstenen komen uit het project Amazing Grazing. In elke bouwsteen ontwikkelen onderzoekers binnen het project Amazing Grazing de best mogelijke kennis over beweiding. De resultaten van het beweidingsonderzoek in de afgelopen vier jaar zijn verwerkt in een e-boek met de titel Bouwstenen Beweiding. Voor de toekomst zien de onderzoekers een belangrijke rol weggelegd voor gras binnen de melkveehouderij. Gras is hét sturingsmechanisme dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verschillende duurzaamheidsdoelen. Nu ligt de focus nog vooral op de koe. In de toekomst is meer samenhang tussen bodem, productie, bedrijf en omgeving gewenst. Het fundament is met dit Bouwstenenboek gelegd. Echter, over gras en beweiding is veel meer te ontdekken.

De animatie en de basisnavigatie van de interactieve pdf is tot stand gekomen binnen het Kennis-Op-Maat project Weidegang gefinancierd door het Ministerie van LNV.