Kennisverspreiding Natuurlijke middelen

Gezondheid ondersteunende middelen kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van dieren. De kennis over natuurlijke middelen is op verschillende manieren beter beschikbaar gemaakt, onder meer door een kruiden Wiki.

In het kader van vermindering van het antibioticagebruik in de dierhouderij zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op bevordering van diergezondheid. Uitgangspunt daarbij is: gezonde dieren zijn de norm, ziekte (en behandeling met antibiotica) de uitzondering. Gezondheid ondersteunende middelen kunnen als aanvulling op goed management en een goede kwaliteit diervoeder bijdragen aan verbetering van de diergezondheid. Afgelopen jaren heeft LNV geïnvesteerd in kennisontwikkeling over de toepassing en werkzaamheid van deze middelen. Dit heeft onder meer geleid tot publicatie van de zogenaamde ‘stalboekjes’.

In samenwerking met het Platform Natuurlijke Veehouderij, Bionext, Groen Kennisnet en het ministerie van LNV wordt gewerkt aan het verspreiden van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij. Deze kennis is bedoeld voor veehouders, dierenartsen en erfbetreders.

KruidenWiki

Zo is er een kruidenWiki voor landbouwhuisdieren gemaakt, in samenwerking met Groen Kennisnet. In deze Wiki staan kruiden genoemd die bij dieren worden gebruikt als aanvullend diervoeder of als diervoederadditief. Na een korte beschrijving van het kruid, de belangrijkste inhoudstoffen en de werking op diverse orgaansystemen, worden het onderzoek en de producten die voor verschillende diersoorten beschikbaar zijn genoemd. Per preparaat wordt een overzicht gegeven van de samenstelling, werking, onderzoek, literatuur en aanwijzingen voor gebruik. Er kan gezocht worden op diersoort, kruid, orgaansysteem en preparaat.

Kennisbank

In samenwerking met het Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een online Kennisbank opgezet, waarbij het onderdeel Natuurlijke producten deels is gevuld. Deze kennisbank is ingedeeld in een kopje voor dierenartsen, een kopje voor veehouders, een forum (in ontwikkeling) en een kopje lopende onderzoeken. Bij de veehouders staan een aantal rapporten en de stalboekjes, bij de sectie dierenartsen staan de presentaties van de laatste Dier en Kruid bijeenkomsten bij Wageningen Food Safety Research. Het PNV geeft ook cursussen voor veehouders en cursussen voor dierenartsen over de inzet van natuurlijke middelen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan