Gezond en veilig voedselsysteem (KB-37)

(KB-37) Voedsel: een kort woord, maar een wereld op zich. Eten wordt vaak in verband gebracht met plezier, smaak en sociale interactie, maar er is ook een toenemende lijst met zorgen over voedsel. Er is een schrikbarende toename van obesitas en voedselgerelateerde ziekten, die bestaan naast ondervoeding, incidenten op voedselveiligheidsgebied en voedselfraude. Bovendien gaan onze consumptiepatronen gepaard met grote gevolgen voor het milieu, zoals klimaatverandering en een afname van de biodiversiteit. Voedsel is nog nooit zo uitgebreid bestudeerd en besproken als in de huidige tijd, en tegelijkertijd is het vertrouwen in ons voedsel nog nooit zo laag geweest. Lokale producenten met biologische en volledig natuurlijke producten bestaan naast de grootschalige geïndustrialiseerde voedselproductie. In 2030 zullen we een andere kijk op voedsel hebben vanwege alle trends die gaande zijn, zoals innovatieve voedseltechnologie, online besteld eten en afhaalmaaltijden, en eten als levensstijl.

Ons voedselsysteem moet circulairder en duurzamer worden. De nadruk van dit programma ligt daarbij op de invloed van veranderingen in de voedselproductie en -consumptie op gezondheids- en veiligheidsaspecten. Dit is een aanvulling op de focus van andere programma's die zich richten op circulariteit, voedselzekerheid en andere aspecten rondom duurzaamheid. Dit programma is gebaseerd op een systeembenadering van het voedsel van westerse consumenten, met de nadruk op de productie en consumptie van afzonderlijke levensmiddelen in de context van het hele voedselsysteem, eetpatronen en de maatschappij. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van de kennis die nodig is om de gezondheidsvoordelen en veiligheid van ons voedselsysteem te verbeteren, waarbij wordt gekeken vanuit verschillende invalshoeken en rekening gehouden wordt met de complexiteit van het systeem en de daarmee samenhangende duurzaamheidsproblemen. Onze bedoeling is kennis ontwikkelen voor innovatieve interventies om bij te dragen aan gezonde en veilige voeding, en deze interventies te plaatsen in de context van een duurzaam voedselsysteem.

Projecten: