Wageningen Research Modeling Group (KB-33)

Overal in onze organisatie zijn er modellen ontwikkeld om complexe situaties in de leefomgeving te vereenvoudigen of na te bootsen, zodat de uitkomsten van geselecteerde scenario’s in een specifieke situatie kunnen worden voorspeld. Deze modellen zijn door de jaren heen steeds verder ontwikkeld, uit elkaar gehaald en herschikt. Het bleken waardevolle tools te zijn, gebaseerd op tientallen jaren onderzoek. Als zodanig bevatten deze modellen de voorheen en momenteel benodigde kennis, die nog verder uitgebreid moet worden om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken waarmee we nu en in de toekomst te maken hebben. Onze modelleringtools worden steeds complexer, en het wordt ook steeds duurder en bewerkelijker om ze te onderhouden en te ontwikkelen. Afzonderlijke, gefragmenteerde en ongecoördineerde investeringen worden nog minder efficiënt dan ze al waren, en daarom is het nu aan Wageningen Research om een betere aanpak te vinden.

De Raad van Bestuur van WUR heeft de Wageningen Research Modeling Group ingesteld om iets te doen aan dit probleem. De missie van de groep is een samenhangend en efficiënt systeem opzetten voor het ontwikkelen, onderhouden en hergebruiken van modelleringstools in heel Wageningen Research. Zo kunnen de WR-modellen worden verbeterd, gebruikt en behouden als waardevolle middelen om wetenschappelijke en maatschappelijke impact te bewerkstelligen. Deze middelen zijn opgebouwd door investeringen in het verleden en worden verder opgebouwd door toekomstige investeringen, zoals beschreven in het strategisch plan van WUR (vooral in verband met het investeringsthema ‘digitale tweelingen’ en het WR-thema ‘datagestuurd en hightech’, maar ook in verband met de andere thema’s).

Let op, de Model Gallery is alleen toegankelijk via VPN en daarmee alleen toegankelijk voor WUR collega's

Projecten: