Project

Aalmonitoring: Samen meer inzicht

Sinds 2007 is de EU Aalverordening (EC 1100/2007) van kracht, welke de lidstaten verplichtte om een nationaal aalbeheerplan op te stellen en te implementeren. In Nederland heeft dit geleid tot het Nederlandse Aalbeheerplan (ABP, 2009) met daarin maatregelen die aalsterfte doen verminderen met als doel om de aalstand te verbeteren. In het kader van het ABP zijn verschillende maatregelen geïmplementeerd, zoals: de introductie van visvriendelijke gemalen, het aanleggen van vispassages en vishevels, visvriendelijker beheer van waterkrachtcentrales, sluizen en gemalen, 3-maanden gesloten tijd voor de beroepsvisserij, terugzetplicht voor sportvissers, het uitzetten van jonge aal en het helpen van schieralen voorbij migratieknelpunten (Paling Over De Dijk, PODD).

De Aalverordening verplicht de EU-lidstaten ook om elke drie jaar een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de aalstand (‘EU-evaluatie’), waaronder de schieraaluittrek en de aalsterfte. Doordat de lokale aalstand afhankelijk is van veel factoren wordt de weergegeven landelijke trend voortkomend uit de EU aal-evaluatie niet door iedereen herkend in de lokale wateren. Dit wordt versterkt doordat vissers en onderzoekers veelal uit andere invalshoeken kijken. Naar aanleiding van gesprekken tussen LNV, WMR en de sector is overeengekomen een onderzoek te starten waarbij (1) vragen van vissers, (2) eigen data van vissers en (3) monitoringsdata voortkomend uit een samenwerking tussen WMR en vissers behandeld worden. Daarnaast is meer zichtbaarheid nodig van de monitoringen die WMR in samenwerking met vissers uitvoert. Deze activiteiten zullen leiden tot het beter inzichtelijk maken van onderzoeksvragen en gegevens vanuit de visserij. Dit zal hopelijk leiden tot betere communicatie en een breder draagvlak voor elkaars inzichten.

Publicaties