Project

Aardbei fossielvrij

Het areaal aardbei onder glas in Nederland neemt sterk toe (momenteel ongeveer 400 ha), en de teelt moet fossielvrij en duurzaam worden. De nadruk ligt nog steeds op de onbelichte doorteelt met junidragers, maar de vraag naar jaarrond productie, wat met de teelt van zowel junidragende als met doordragende rassen kan worden bereikt.

Het project streeft naar het definiëren van de fossielvrije en duurzame aardbeienteelt onder glas, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek. Doelstellingen zijn:

  1. Visie: Het opstellen van een schets op hoofdlijnen van de toekomstige aardbeiteelt dat voldoet aan de principes van HNT.
  2. Kennisinventarisatie: Inventariseren en samenbrengen van onderzoeksresultaten en praktijkkennis die relevant zijn voor de fossielvrije teelt van aardbei. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de reductie van het gasverbruik en CO2-uitstoot, aannemende dat aan de warmtevraag kan worden voldaan door middel van de energie afkomstig uit de LEDs, de warmtepomp en de ontvochtigde lucht.
  3. Vervolgstappen: Identificeren van de stappen die nog moeten worden gezet voordat een fossielvrije en duurzame teelt door de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Publicaties