Project

Agrarische buitenlandse handel

Handelscijfers zijn essentieel om het belang van sectoren en import- en exportstromen van landen en hun handelsbalans te duiden. Het percentage agrarische handelssaldo ten opzichte van het totaal handelssaldo van Nederland is een begrotingsindicator en deze wordt door dit project verzorgd. Landbouwattaches, de Grune Woche en Agrimatie worden met internationale handelscijfers gevoed. De informatieverstrekking over (agrarische) handelsstormen voor onderzoek en beleidsbeslissingen wordt verzorgd vanuit een eigen database en een openbare website.

Werkwijze

Gedurende het gehele jaar wordt maandelijks de database geactualiseerd met de meest recente handelscijfers van CBS, Eurostat en Comtrade. De database is de bron voor de verschillende tools die gebruikt worden om over de internationale handelscijfers te communiceren.

Beoogd resultaat

  • Onderhouden en beheren en updaten van een database met relevante data uit diverse bronnen (CBS, Eurostat, Comtrade).
  • Rapportage voor landbouwraden.
  • Presentatie handelscijfers op Agrimatie.
  • Bijdrage aan publicatie international handel (in samenwerking met CBS)
  • Het onderhouden en beheren en updaten van de website.
  • Afhandelen ad-hoc vragen

Resultaat

Gegevens over de internationale handel zijn te vinden onder agrimatie.

Publicaties

G.D. Jukema, P. Ramaekers en P. Berkhout (Red.), 2023. De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023. Wageningen/Heerlen/Den Haag, Wageningen Economic Research en Centraal Bureau voor de Statistiek, Rapport 2023-004. https://edepot.wur.nl/584222

Jukema, G., Ramaekers, P. & Berkhout, P. (ed.) (2022), De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2022. (Wageningen: Wageningen Economic Research. 123 p. (Rapport / Wageningen Economic Research; no. 2022-001)

Jukema, G., Ramaekers, P., & Berkhout, P. (Ed.) (2021). De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband - editie 2021. (Wageningen Economic Research rapport; No. 2021-001). Wageningen Economic Research. https://doi.org/10.18174/538688

Jukema, G., Ramaekers, P., & Berkhout, P. (Ed.) (2020). De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband. (Wageningen Economic Research rapport; No. 2020-001). Wageningen Economic Research & Centraal Bureau voor de Statistiek. https://doi.org/10.18174/511255