Project

Beschrijving garnalenvisserij

Het ministerie van LNV gaat werken aan een toekomstperspectief voor de garnalensector. Daarvoor hebben ze een overzicht van de belangrijkste knelpunten in de sector nodig. Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research werken samen aan een beschrijving van de economische, ecologische en organisatorische situatie in de garnalensector.

Hierin wordt aandacht gegeven aan themas als: vlootomvang en visserij-inspanning; markt, prijzen en inkomens; ecologische effecten van de visserij; innovatie in de visserij; visserijbeheer; organisatie & samenwerking in de sector en in de keten. In een synthese wordt een overzicht van de belangrijkste knelpunten gegeven. Het ministerie kan de beschrijving en het overzicht gebruiken om samen met belanghebbenden te werken aan een toekomstperspectief voor de garnalensector.

Publicaties