Project

Bijenziekten

Het project WOT Bijengezondheid is vooral gericht op de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regelgeving m.b.t. de volgende aangifteplichtige bijenziekten en -plagen: Amerikaans vuilbroed (AVB), Kleine bijenkastkever (KBK, Aethina tumida), Tropilaelaps mijtziekte (TMZ, Tropilaelaps spp.).  

Het project omvat tevens taken als Nationaal Referentie Laboratorium voor de aangifteplichtige ziekten en/of ziekten met wettelijk kader (EU en nationaal). Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up-to-date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis. Tevens wordt expertise over de breedte van bijengezondheid relevant voor het uitvoeren van de WO-taak onderhouden.

Publicaties