Project

Biochemistry phase 3: de persoonlijke variabiliteit van eiwitvertering

In hoeverre zijn plantaardige eiwitten moeilijker verteerbaar dan dierlijke eiwitten en is dit voor iedereen hetzelfde? Dit weten we niet; er is momenteel geen informatie over de persoonlijke variabiliteit van de eiwitvertering. Deze informatie is echter essentieel om de werkelijke nutritionele waarde en optimaal gebruik van (nieuwe) eiwitbronnen te bepalen.

Uit een onlangs uitgevoerde interventiestudie naar eiwit verteerbaarheid en absorptie hebben we vastgesteld dat plasma-aminozuur opname profielen van een licht verteerbaar dierlijk eiwit zeer vergelijkbaar waren tussen individuen (nog niet-gepubliceerde gegevens). Dezelfde profielen van een minder verteerbare plantaardige eiwitbron vertoonden echter een grote variabiliteit tussen individuen. Deze waarneming heeft geleid tot onze hypothese dat er individuele verschillen zijn in eiwitvertering en opname, zelfs bij onze jonge gezonde proefpersonen. Maar om echt te kunnen spreken van gepersonaliseerde verteerbaarheid, moeten we kunnen aantonen dat de absorptiekinetiek van een individu reproduceerbaar is.

In dit project zullen we proefpersonen verschillende eiwitbronnen bieden; op drie testdagen krijgen ze een zelfde slecht verteerbare eiwitbron, op twee testdagen een licht verteerbare eiwitbron. We zullen de opname kinetiek van vrije aminozuren in het bloed meten. We doen dit herhaaldelijk om zo te beoordelen of deze opnames reproduceerbaar zijn binnen een persoon, met name voor de slecht verteerbare eiwitbron.

Het aantonen van persoonlijke verschillen in de kinetiek van aminozuur-opname zal van invloed zijn op de manier waarop we (nieuwe) eiwitbronnen waarderen. Door individuele verschillen in vertering en opname te bepalen en te kwantificeren, kunnen we de voedingswaarde van producten en diƫten beter voorspellen. De resultaten zullen ons ook in staat stellen om op maat gemaakte plantaardige producten te ontwerpen die specifiek gericht zijn op (een groep van) individuen of om strategieƫn te vinden om de eiwitrespons van een persoon te optimaliseren.

Publicaties