Project

Biodiversiteit vernieuwende agroecologische landbouw

De biodiversiteit in de landbouw is de afgelopen decennia sterk afgenomen. De meeste wilde plantensoorten zijn nagenoeg verdwenen en ook met veel vogelsoorten op het boerenland gaat het slecht, mede door de sterke teruggang in insecten, t.g.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de afwezigheid van struiken, bomen en heggen in het agrarisch landschap.

In co-creatie met vernieuwende agroecologische boeren en hun netwerken brengen onderzoekers in beeld hoe aan biodiversiteit wordt gewerkt, welke elementen belangrijk zijn en hoe boeren en burgers zelf de biodiversiteit op hun bedrijven in beeld kunnen brengen. Met workshops, bedrijfsbezoeken en een lerend netwerk wordt geleerd van ervaringen en worden inzichten gedeeld. Er komen actieplannen om maatregelen voor biodiversiteit binnen een bedrijf te versterken en meer boeren hierin mee te nemen.

Publicaties