Project

COBRA

De doelstelling van het project is (1) het beschikbaar stellen van datamodellen waarin de voor de wettelijke taken relevante gegevens op een efficiënte manier worden vastgelegd en (2) het beschikbaar stellen van bedrijfsmodellen om gegevens af te leiden en beschikbaar te stellen.

Beoogd resultaat

  • Afgehandelde wijzigingsverzoeken voor de vastlegging en gebruik van gegevens in het Bedrijveninformatienet.
  • Beschikbaarheid RICA modellen, die geschikt zijn om de gewenste informatie te rapporteren aan de Europese Commmissie.
  • Beschikbaarheid bedrijfsmodellen die geschikt zijn om de gewenste informatie te rapporteren aan de deelnemers van het Bedrijveninformatienet.

Activiteiten

  • Onderhoud contexten: In deze activiteit worden de bedrijfsmodellen onderhouden .
  • Procedures referentie-, indelingen- en normenbeheer: In deze activiteit wordt de kwaliteit van de beheersprocedures referentie voorkomens, indelingen en normen verbeterd en geschikt gemaakt voor verdere overdracht aan de HELPDESK BIN.
  • Kortlopende vragen HELPDESK: In deze activiteit worden de kleinere opdrachten uit het PLANON systeem uitgevoerd. Deze opdrachten bestaan uit wijzigingen in de vastleggingsmodellen (nieuwe referentie voorkomens, RIA regels en schermaanpassingen, bedrijfsmodellen en ondersteuning HELPDESK).
  • Co√∂rdinatie: interne afstemming met het changeteam over de prioritering van de in uitvoering te nemen BIN opdrachten; afstemming met programmaleider en maandelijks overleg.