Project

Comparative sampling egg survey

Once every three years an international mackerel and horse mackerel egg survey is carried out to provide a Spawning Stock Biomass (SSB) estimation of mackerel and an egg production estimate of horse mackerel. The Netherlands participates in this survey for six weeks in May and June. The Netherlands samples west of Ireland, the Celtic Sea and northern Bay of Biscay. Close to shore at that time of the year some light clogging often occurs due to the high amounts of phytoplankton present. In 2022 moderate to severe clogging also occurred in the deeper stations off the continental shelf. This was never seen before and occurred both in May and June and in the same period also in the area surveyed by the Scottish colleagues north of the Dutch sampling area. It remains unclear what was causing the clogging, it was a jellylike substance that could be remnants of jellyfish or ‘marine snow’. Due to the clogging less eggs have been sampled, thus egg production and SSB will have been underestimated, this has a direct effect on the assessment which will be less accurate. The clogging has an effect on the amount of eggs that are caught, but it is not possible with the current available data to estimate the amount of eggs missed. 35% of the samples taken in 2022 showed moderate to severe clogging. All of those samples were in the area where in previous surveys the highest amounts of mackerel and horse mackerel eggs were found.

The clogging issue was discussed at the Working Group for Atlantic Larvae and Egg Surveys (WGALES) and the Working Group for Mackerel and Horse mackerel Egg Surveys (WGMEGS). A simple solution to the clogging would be using a larger mesh size. Both groups agreed that investigating the effect of using a larger mesh size (500 instead of 280µm mesh) on clogging severity and number of eggs caught, is recommended. The comparison only has to be conducted for the Atlantic survey, as in the North Sea already 500 µm mesh is used.

Ieder drie jaar wordt er een internationale makreel en horsmakreel eisurvey uitgevoerd om de paaibiomassa (SSB) van makreel en de eiproductie van horsmakreel te bepalen. Nederland voert twee bemonsteringen uit in mei en juni, in totaal 6 weken survey. Tijdens de survey in 2022 was het net van het Gulf VII planktontuig dichtgeslibd op de diepere stations op de continentale helling en open oceaan. Dit was nog nooit gezien tijdens eerdere surveys en gebeurde zowel in mei als juni. Schotse collega’s die in dezelfde periode ten noorden van Nederland bemonsterden liepen tegen hetzelfde probleem aan. Het dichtslibben werd veroorzaakt door een geleiachtige structuur wat eruit zag als overblijfselen van kwallen of ‘marine sneeuw’. Vanwege het dichtslibben zijn er minder eieren bemonsterd en was er dus een onderschatting van de eiproductie en SBB, waardoor het assessment van lagere kwaliteit was.

Het dichtslibben van het net heeft een effect op de aantal gevangen eieren, maar het is niet mogelijk om te bepalen hoeveel eieren er gemist zijn. Een makkelijke oplossing voor het dichtslibben is het gebruikt van een grotere maaswijdte van het net van de Gulf VII. Maar op dit moment is het effect van een grotere maaswijdte niet bekend op het aantal eieren en dichtslibben en beiden moeten onderzocht worden. In dit project zal onderzocht worden of er verschil is in het aantal gevangen eieren met een 280 en 500 µm maaswijdte in de Gulf VII. Wageningen Marine Research is een van de weinige instituten die beide maaswijdtes ter beschikking heeft en een onderzoeksschip beschikbaar dat het vissen met twee Gulf VII tegelijk kan uitvoeren.

De resultaten van het vergelijkend vissen zullen gelijk gebruikt worden voor de planning van de 2025 survey en de handleiding van de survey zal aangepast worden met de resultaten van dit project. Afhankelijk van de resultaten van het vergelijkend vissen zal dan in 2025 gebruik gemaakt kunnen worden van het 500 µm net om dichtslibben van het net te voorkomen.

Publicaties