Project

Coördinatie, synergie en doorwerking

Kennisbasisonderzoek is voor een afgebakend deel bedoeld om de WOt Natuur en Milieu ook op langere termijn in staat te stellen de wettelijke onderzoekstaken uit te voeren op wetenschappelijke basis. Het vaststellen, uitvoeren en evalueren van dit programma vraagt coördinatie, mede om optimale synergie tussen het onderbouwend onderzoek van WOt, overig WUR BO-onderzoek en overig KB-onderzoek WUR te bereiken.

WOt Natuur en Milieu stuurt mede het kennisbasisonderzoek van de DLO aan. Het WOt NM/KB onderzoek vindt voor 100% plaats in het thema KB-36 Natuurinclusieve transities. Het vaststellen, uitvoeren en evalueren van dit programma vraagt coördinatie, mede om optimale synergie tussen het onderbouwend onderzoek van WOt, overig WUR BO-onderzoek en overig KB-onderzoek WUR te bereiken. Bovendien beoogt dit project de doorwerking van het onderzoek naar vakgenoten, het PBL, en het brede publiek te bevorderen.

Publicaties