Project

CoVetLab (Club 5)

Dit project maakt onderdeel uit van het onderzoekgedeelte van het programma: dit bestaat uit de onderzoek (O-)projecten, die bijdragen aan het op peil houden van de kennis nodig voor het up-to-date uitvoeren van de taken van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) binnen dit programma.

Deze projecten hebben een kortere looptijd (1-4 jaar) dan de taakgerichte projecten en worden deels gefinancierd uit dit programma, deels uit kennisbasis (KB12) gelden. Jaarlijks valt circa 30% van het budget voor dit onderdeel vrij. In overleg met beleidsmedewerkers van de Directie DAD, en rekening houdend met het advies van de adviescommissie wordt een prioritering vastgelegd voor de toekenning van nieuwe onderzoekvoorstellen. Het opdrachtgeversoverleg fiatteert vervolgens de start van nieuwe O-projecten in de najaarsvergadering. WBVR werkt samen in een verband van vijf Noordwest-Europese veterinaire referentie instituten (www.covetlab.org). Vanuit de verschillende instituten bestaat de behoefte een aantal, veelal diagnostische, problemen samen op te pakken. Wanneer niet elk instituut met haar beperkte middelen afzonderlijk deze problemen gaat aanpakken, kan er een efficiency winst (voorkomen van dubbel werk) geboekt worden en in een eerdere fase een harmonisatie/standaardisatie van diagnostiek worden bereikt.

Doelstelling

Dit project beoogt door een samenwerkingsverband met de vier zusterinstituten (UK, Denemarken, Zweden, Frankrijk) kortlopende projecten van in principe 1-2 jaar te definiĆ«ren en uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om onderzoek dat van belang is voor het uitvoeren van de NRL taak. Er wordt samengewerkt op een aantal probleemgebieden, waarbij meerdere instituten zijn betrokken, kennis wordt gedeeld, diagnostische methoden worden verbeterd, gevalideerd, uitgewisseld en geharmoniseerd.

Publicaties