Project

COVRIN Coronavirus Research Integration

Na het uitbreken van de Coronavirus pandemie in 2020 heeft de EJP One Health in overleg met de Europese commissie het initiatief genomen om een extra intern deelproject te starten op gebied van Coronavirus, om zo snel als mogelijk onderzoek te kunnen opstarten en te integreren op gebied van Covid19. De huidige aanvraag betreft het nieuwe deelproject op gebied van Coivid19, genaamd COVRIN (Coronavirus Research Integration).

SARS-CoV2 heeft zijn origine in een vleermuissoort die leeft in China. Na de eerste infecties bij mensen in Wuhan, China, Dec 2019 is een wereldwijde pandemie ontstaan van ongekende omvang, met rampzalige gevolgen voor de volksgezondheid, maatschappij en de economie, nationaal en internationaal.  Binnen de EJP One Health is daarom besloten om een aanvullend project te starten  op gebied van Covid19 om het onderzoek op Europees niveau te integreren en de preparedness voor toekomstige coronavirus uitbraken op een hoger niveau te brengen. Belangrijke doelstellingen van het project zijn 1) Het identificeren van drivers van de emergence en de verspreiding van SARS-CoV2. 2) Genereren van data voor coronavirus risk assessment van SARS-CoV2 en het maken van modellen daarvoor.

Publicaties