Project

CRKLS - digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek

CRKLS wordt een digitaal kennisplatform voor het ontsluiten van praktijkonderzoek binnen het ecosysteem van Groen Kennisnet. De doelgroep zijn ondernemers en werknemers in de primaire agrarische sector, te beginnen met de akkerbouw. Onderzoek uit een veelheid aan bronnen en een veelheid aan regelingen en subsidies wordt op CRKLS aangeboden. Het onderzoek wordt gepresenteerd met een indeling op basis van praktische toepassingen die voor de primaire sector herkenbaar is en handelingsperspectief geeft. Voor deze toepassingen worden ondersteunende materialen, waaronder teksten en videos, ontwikkeld om gebruikers op een goede wijze de informatie te kunnen overbrengen. Onderzoekers leveren de resultaten van hun onderzoek aan via een vast format, waarna een onafhankelijke redactie de tekst redigeert. Gebruikers van het platform kunnen de gepresenteerde onderzoeken scoren op basis van een aantal vaste criteria.

CRKLS is een platform van uitgever Misset. BO Akkerbouw is de launching customer van CRKLS en laat relevante praktische toepassingen voor akkerbouwers ontwikkelen. CRKLS wordt in de uitstraling duidelijk neergezet als partner van Groen Kennisnet 3.0 en functioneert in het ecosysteem van Groen Kennisnet. Waar CRKLS zich richt op de primaire sector met praktische toepassingen die voortkomen uit onderzoek, heeft GKN een veel breder doel en een veel bredere doelgroep. CRKLS zal voor bijvoorbeeld achterliggende onderzoeksrapporten doorlinken naar het WUR E-depot, terwijl GKN voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van lesmateriaal gebruik kan maken van de informatie van CRKLS. Door samen te werken en deze samenwerking gedurende het project verder te optimaliseren worden ondernemers en werknemers in de primaire sector hiermee beter bediend met informatie.

In dit project wordt CRKLS als proof of concept neergezet met een focus op de akkerbouwsector. Voor de akkerbouw worden circa 10 toepassingen uitgewerkt met per toepassing ondersteunende materialen en een bundeling van relevante onderzoeken. De toepassingen worden vastgesteld in overleg met partijen uit de akkerbouwsector en de partners in het project. Naar verwachting beslaan deze toepassingen een breed speelveld, van precisielandbouw tot bodem en van plantgezondheid tot eiwittransitie. Naast de technische ontwikkeling van een digitaal platform wordt er gewerkt aan het vaststellen van een format voor het aanleveren van gegevens en het definiƫren van de criteria waarop onderzoeken kunnen worden beoordeeld. Daarnaast worden bestaande onderzoeken afgerond of op basis van tussentijdse resultaten vanuit verschillende bronnen op het platform aangeboden op basis van het format. De materialen op CRKLS die vanuit dit project worden ontwikkeld zijn en blijven openbaar toegankelijk, ook voor het onderwijs.

De contouren van CRKLS zijn in overleg met onder meer LNV en GKN mede gevormd vanuit het NPPL-project waarbij Misset en BO Akkerbouw ook betrokken zijn.

Publicaties