Project

Data via derden

Ten behoeve van diverse Europese verplichtingen rond de verstrekking van gegevens over de Nederlandse land- en tuinbouw en visserij wordt door Wageningen Economic research een brede set van gegevens verzameld. Dit project is gericht op het verhogen van de efficiency van die dataverzameling door gebruik te maken van gegevens die elders al (in electronische vorm) beschikbaar zijn.

Doel van het project is het zo efficiĆ«nt mogelijk verzamelen van gegevens ter ondersteuning van de projecten: Gegevensvastlegging Informatienet land- en tuinbouw en Informatienet Visserij.

Werkwijze

  • Onderhouden van contacten met externe partijen teneinde gegevens voor het vervullen van de wettelijke taken binnen te krijgen.
  • Verkrijgen EU-bedrijven via accountantskantoren.
  • Verkrijgen overige informatie van diverse externe gegevensleveranciers.

Beoogd resultaat

  • Aanlevering van ongeveer 300 bedrijven over boekjaar 2023 door accountantskantoren als deelnemer aan het Bedrijveninformatienet in de zogenaamde EU-variant (beperkte gegevensset).
  • Verdere implementatie verwerking van elektronische facturen. Geleidelijke uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven vindt plaats.
  • Vergaring van aanvullende gegevenssets die de verwerking van de bedrijven verder vergemakkelijken. Veel van de informatie is via deelnemers uiterst moeilijk tot niet te achterhalen, aangezien dergelijke informatie vaak geen deel uitmaakt van de boekhouding zoals mineralenleveranties, grond- en kuilbemonsteringen, subsidies, diergemiddelden, duurzame zuivelketengegevens zoals uitstoot melkvee, tankcel getal, etc. Aanvullende gegevenssets dragen aanzienlijk bij aan a) de correctheid van de gewenste informatie, alsook b) de volledigheid van die informatie, alsook c) de efficiency waarmee die informatie wordt verzameld.