Project

DIASPARA

Diadromous species have a specific ecology with long journeys and dependence on several ecosystems, which makes them sensitive to climate change, diseases, habitat fragmentation, contamination and overexploitation. Most diadromous species, including salmons and eels, are declining worldwide. Many initiatives have been implemented to protect and restore these species and their habitats, including the EU eel Regulation (Council Regulation (EC) No 1100/2007). Given their wide distribution there is a need for an implementation of a holistic approach that is well orchestrated among regions. There is a need for appropriate models accounting for spatial variations in stressors and for nested spatial scales in population dynamics. Such models require a lot of data to parametrise their spatial dynamics. ICES WKFEA (Future of the Eel Advice) has developed a roadmap towards a holistic eel advice, covering the whole distribution area. An international consortium (France, Sweden, Spain, Finland, Ireland, Italy) was formed to apply for EMFAF funding to take further steps in the roadmap (DIASPARA).

If granted, DIASPARA will take steps which will lead to a better eel assessment taking regional differences into account. For WOT this will lead to better eel advice, but also more insight in which data is missing and needs to be sampled (within DCF). Another important aspect is to be involved in more and intensive cooperation between European Institutes working with eel.

Diadrome soorten zoals aal hebben een specifieke ecologie met lange migratie en afhankelijkheid van verschillende ecosystemen, waardoor ze gevoelig zijn voor klimaatverandering, ziekten, habitatfragmentatie, vervuiling en overexploitatie. Gezien hun brede verspreiding is er behoefte aan een implementatie van een holistische aanpak die goed wordt georkestreerd tussen de regio's. Er is behoefte aan geschikte modellen die rekening houden met ruimtelijke variaties in stressoren en voor geneste ruimtelijke schalen in de populatiedynamiek. Dergelijke modellen vereisen veel gegevens om hun ruimtelijke dynamiek te parametriseren.

Door de deur te openen voor holistische en geregionaliseerde adviezen zal DIASPARA bijdragen aan de aanpassing van het wetenschappelijke advies dat momenteel voor het CFP wordt verstrekt aan de komende uitdaging van de toegenomen diversiteit van de gevolgen van antropogene gevolgen die vele kust- en estuariene visbestanden aantasten. Binnen DIASPARA zal gewerkt worden aan een holistische aal assessment door regionale verschillen in één model te implementeren. Daarnaast zal er een ruimtelijke database worden gebouwd.

Publicaties