Project

Eerste proef test effectiviteit van vaccins tegen vogelgriep

In 2022 werd een vaccinproef uitgevoerd waarin drie nieuwe vaccins tegen vogelgriep werden getest in legkippen. Voor twee vaccins werd goede bescherming gezien tegen het huidige H5N1 virus. Deze proef werd uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden. Omdat vaccins in de praktijk vaak minder goed werken wordt een vervolgproef in het veld gedaan, waarbij ook wordt gekeken hoe lang de vaccins beschermen of dat er een booster-prik nodig is. Vervolgens worden kippen uit de veldproef vervoerd naar het laboratorium om te onderzoeken of deze beschermd zijn tegen ziekte en verspreiding van het H5N1 virus. Deze transmissie-proef wordt uitgevoerd op 8 weken na vaccinatie. 

Op dit moment kampt Europa met de grootste vogelgriepuitbraak ooit, en zijn er in Nederland al meer dan 100 pluimveebedrijven besmet geraakt sinds oktober 2021. Vogelgriep wordt geïntroduceerd door wilde trekvogels in de herfst, maar vorig jaar is virus voor het eerst ook gedurende de zomer in wilde vogels in Nederland blijven circuleren. Hiermee is een nieuwe situatie ontstaan waarin het vogelgriepvirus het gehele jaar aanwezig is. Vanuit de wilde vogelpopulatie wordt het commercieel gehouden pluimvee besmet. Daarnaast kan verspreiding plaatsvinden tussen pluimveebedrijven. HPAI H5N1 virussen zijn meldings- en bestrijdingsplichtig. Geïnfecteerde pluimveekoppels worden daarom volgens Europese regelgeving geruimd.  Het ruimen van besmette bedrijven lijkt echter geen duurzame oplossing om de vogelgriep te bestrijden op langere termijn. Vaccinatie kan uitkomst bieden, maar op dit moment zijn er nog geen vaccins geregistreerd voor gebruik in Europa tegen het huidige HPAI H5N1 vogelgriepvirus. In 2022 werd een vaccinproef uitgevoerd waarin drie nieuwe vaccins tegen vogelgriep werden getest in legkippen. Voor twee vaccins werd goede bescherming gezien tegen het huidige H5N1 virus. Deze proef werd uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden. Omdat vaccins in de praktijk vaak minder goed werken wordt een vervolgproef in het veld gedaan, waarbij ook wordt gekeken hoe lang de vaccins beschermen en of een booster-prik nodig is. Vervolgens worden kippen uit de veldproef vervoerd naar het laboratorium om te onderzoeken of deze beschermd zijn tegen ziekte en verspreiding van het H5N1 virus. De eerste transmissie-proef wordt uitgevoerd op 8 weken na vaccinatie binnen dit BO-onderzoek. Er wordt een vervolgsubsidie aangevraagd in 2024 om het experiment later in de legperiode te herhalen. Dit onderzoek zal uitwijzen hoe lang een vaccin werkzaam is, en of een booster-prik noodzakelijk is. 

Publicaties