Project

Effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk

Dit project beoogt de effectiviteit van emissiearme systemen in de praktijk te beoordelen aan de hand van kritische bedrijfsfactoren. Indien nodig zal op basis van deze bevindingen best pracices geformuleerd worden in een verbeterplan. Dat richt zich op het management van de veehouders, maar ook op toezicht en handhaving.

In 2019 heeft het CBS gerapporteerd op basis van een stalbalansmethode (N/P2O5) dat het lijkt dat emissiearme systemen niet of minder lijken te werken dn op basis van de NEMA berekeningen verwacht mag worden. Deze studie onderzoekt of dit aan het stal- en mestmanagement van de veehouder kan liggen en indien dat zo is best practices aan te reiken voor zowel het management van de veehouder als voor toezicht en handhaving.

Publicaties