Project

Eindeloos groenten AF-12195

In de PPS Eindeloos Groenten werken Food & Biobased Research en een aantal bedrijven samen aan verwaarding van reststromen van groenten. Doelstelling is om de resten die bij productie en verwerking van groenten ontstaan een zo hoogwaardig mogelijke bestemming te geven volgens de ladder van Moerman. Dit vanuit de gedachte ‘eten moet eten blijven’.

Hoeveelheid productresten

Bij de productie, de handel en de verwerking van 20 geselecteerde kas- en vollegrondsgroenten ontstaat in het onderzoeksgebied (Nederland, België en het westen van Duitsland) een reststroom ter grootte van 860 kton per jaar. Dit is 12,8% van de totale groenteproductie. Wortelen vormen met 37% het omvangrijkste product van deze reststroom, gevolgd door uien (27%), witte kool (8%) en tomaat (8%). De groenteresten bevatten waardevolle stoffen, zoals vitamines, mineralen, vezels, carotenen, aminozuren en flavonoïden.

Extractie van componenten

Om de waarde van de ingrediënten te verzilveren, is het nodig ze te extraheren en te zuiveren tot de gewenste kwaliteit. De eerste resultaten van dit technologische onderzoek, uitgevoerd door projectpartner TOP BV, zijn veelbelovend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van milde extractiemethoden die de kwaliteit van de inhoudsstof intact laten en weinig energie kosten.

Eén verwerkingslocatie

Logistiek onderzoek van Food & Biobased Research heeft aangetoond dat binnen het onderzoeksgebied één verwerkingslocatie per product of productgroep het meest rendabel is, want de transportkosten zijn laag ten opzichte van de bouwkosten van een verwerkingsfabriek. Extra schaalvoordeel is te behalen met een fabriek waarin reststromen van meerdere groentes worden verwerkt.

Markt en toepassingen

Het combineren van informatie over volume van de resten, de samenstelling en inschattingen van de economische waarde geeft inzicht in de marktpotentie van extractie van de inhoudsstoffen.

Bij de verwaarding van de reststromen zal veelal sprake zijn van een combinatie van mogelijk bestemmingen. Niet al het product is converteerbaar voor humane toepassingen en resten die na mogelijke extractie ontstaan kunnen deels humaan ingezet worden (bijvoorbeeld vezels voor textureren) en deels voor veevoer.

Lopend onderzoek

In 2015 wordt gewerkt aan life cycle analyses van verschillende productieketens van vezels en beta-caroteen. Eveneens wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de functionele eigenschappen van wortelvezel ten opzichte van vezels uit bronnen die momenteel al in voedingsmiddelen gebruikt worden. De effecten van de beoogde extractietechniek op de eigenschappen worden bepaald. De uitdagingen bij het winnen van eiwit uit de geselecteerde groenten en de kwaliteit hiervan worden ook in kaart gebracht.

Het consortium werkt gezamenlijk aan het opstellen van business cases voor een aantal voorbeelden van geëxtraheerde componenten.