Project

Enhancement of Ostrea edulis production reliability in hatcheries for nature restoration purposes

Het geprefeerde bronmateriaal voor het herstel van platte oesterriffen (Ostrea edulis) is hatchery-geproduceerd spat-on-shell. Momenteel hebben alle platteoesterkwekerijen te maken met productieproblemen. Binnen dit project proberen we het probleem van massasterfte in de hatcheries op te lossen en een methode vast te stellen voor het (betrouwbaar) produceren van spat-on-shell.

In verschillende Europese landen lopen projecten met als doel het herstel van inheemse oesterriffen (Ostrea edulis). Het herstellen van oesterriffen vraagt om een startpopulatie. Het geprefeerde bronmateriaal voor het herstel van platte oesterriffen (Ostrea edulis) is hatchery-geproduceerd spat-on-shell.

Momenteel hebben alle platteoesterkwekerijen te maken met productieproblemen. De redenen hiervoor zijn niet bekend. Samenwerking in heel Europa zal het vinden van een oplossing bespoedigen. De doelstellingen van het project zijn (1) het oplossen van het probleem van massasterfte in de hatcheries en (2) het vaststellen van een methode voor het (betrouwbaar) produceren van spat-on-shell.

Sommige hatcheries en onderzoeksinstituten doen dit onderzoek in samenwerking, zoals de werkgroep KOPON, waarin de hatcheries van Roem van Yerseke, Stichting Zeeschelp en NIOZ en de onderzoeksorganisaties Wageningen Marine Research en HZ University of Applied Sciences de handen ineen hebben geslagen. Een Europese samenwerking zal het onderzoek aanzienlijk versnellen, aangezien praktijkervaringen en experimenten sterk verschillen binnen Europa.

De hoofddoelstelling van het project is om het probleem van massasterfte van platte oesters in hatcheries op te lossen, om zo een veel hogere betrouwbaarheid in de aanvoer van spat voor rifherstelprojecten te bereiken. De tweede, gerelateerde doelstelling is om een gemeenschappelijke praktijk vast te stellen voor (betrouwbare) productie van spat-on-shell.

Publicaties