Project

EU-23016 ULTFARMS - circUlar Low Trophic oFfshore Aquaculture in wind farms and Restoration of Marine Space

ULTFARMS heeft als doel om de huidige toepassing van Low-Trophic Aquaculture (LTA) systemen verder te brengen. Dit is aquacultuur van organismen laag in de voedselketen die hun voedsel uit de omgeving halen. Met nieuwe technische en ecologische innovaties wordt productie in dynamische offshore condities geoptimaliseerd en gecombineerd met Offshore Wind Farms (OWFs). ULTFARMS betreft de hele keten inclusief co-development en co-management door onderzoek en industrie. Zes pilots worden geïmplementeerd in zes OWF locaties in de Noordzee en Oostzee.  

De Nederlandse pilot betreft mosselteelt in het windpark Borssele. De andere pilots vinden plaats in België (Belwind), Duitsland (FINO2 & FINO3) en Denemarken (Anholt & Samsø) waar naast mosselen ook zeewier en oesters gekweekt gaan worden. Stakeholders uit de hele keten worden betrokken om duurzame, low-carbon en veilige producten te leveren van ontwerp tot verkoop. Nieuwe natuur inclusieve kweeksystemen worden ontwikkeld. Voor planning en exploitatie van LTAs wordt gebruik gemaakt van bestaande open databases en operationele forecasting systemen voor integrale monitoring (inclusief ziektes en invasieve soorten) en management (inclusief vraag en aanbod en risicoanalyses).  

Publicaties