Project

CHIC - Chicory Innovation Consortium

CRISPR-Cas is erkend als een game changing genome editing technologie met enorme toepassingsmogelijkheden op vele gebieden in de maatschappij. Voor wat betreft planten kan het de veredeling doelgerichter maken en enorm versnellen.

Het doel van het Chicory Innovation Consortium (CHIC; 17 partners, coördinatie Wageningen Research) is om CRISPR gebaseerde genome editing breed binnen de plantenveredeling te bevorderen. Conform de EU call is gekozen voor industriële chichorei als under-utilised, non-food crop en om dit gewas te verbeteren t.b.v. producten met meerwaarde voor de consument: inuline als voedingsvezel en terpenen als natuurlijke, gezondheidsbevorderende inhoudsstof (e.g. antibiotica).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het consortium zal een viertal conceptueel verschillende CRISPR technieken ontwikkelen die verschillen in mate van DNA invasiveness. Deze zullen vergeleken worden op effectiviteit, veiligheid (e.g. off-target), regulatorische (zowel nationaal als internationaal) en socio-economische (speed-to-market, IP, acceptatie) waardes. De verbeterde CRISPR technieken zelf, en de multidimensionale assessment uit het project zijn voor vele gewassen relevant en daarmee van het grootste belang voor het NL veredelingsbedrijfsleven én voor geïnformeerde besluitvorming bij beleidsmakers.

Om extrapolatie naar andere gewassen en om acceptatie in de maatschappij te bevorderen, zullen diverse stakeholders (oa via de Stakeholder Advisory Group) bij alle fases van het project betrokken worden. Innovatieve communicatie strategieën (o.a. Art&Science projecten) worden toegepast om bewustwording van het potentie van CRISPR te vergroten bij het brede publiek. CHIC zal twee product gerelateerde business cases uitwerken, een voor verbeterde voedingsvezel en een voor terpeen als nieuw, hoogwaardig product uit chicorei.

Publicaties