Project

Evaluatie NS GMO Groente & Fruit 2013-2019

Sinds de hervorming van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor groenten en fruit in 1996 kunnen producentenorganisaties met steun van de Europese Unie activiteiten ontplooien op het gebied van milieu, kwaliteit, biologische productie, energiebesparing, marketing, promotie en productinnovatie. Om deze activiteiten effectiever te laten plaatsvinden, moeten de lidstaten een Nationale Strategie opstellen en ook evalueren.

Op grond van Artikel 58, lid 3, van Verordening (EU) 2017/891 zijn de lidstaten verplicht in 2020 een evaluatie-exercitie uit te voeren ten aanzien van hun Nationale Strategie voor duurzame operationele programma's in de sector groenten en fruit. In Nederland is het ministerie van LNV verantwoordelijk voor de totstandkoming en evaluatie van de Nationale Strategie voor duurzame operationele programmas. Om aan voornoemde verplichting te voldoen vraagt het ministerie van LNV aan Wageningen Economic Research om een evaluatie uit te voeren naar hoe efficiĆ«nt en doeltreffend de Nationale Strategie voor duurzame operationele programma's in de sector groenten en fruit in Nederland is geweest in de periode 2013-2019.

Publicaties