Project

Faunabeheer in de praktijk

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. De vertaling van het beleid én de wetenschappelijke kennis over behoud en beheer van fauna en biodiversiteit naar de uitvoering in de praktijk behoeft duidelijkere kennis op maat voor de betrokkenen in situaties waar onze wilde natuur menselijke activiteiten raakt. Er blijkt een te kort aan goed geschoolde professionals op MBO-niveau en ondernemers in de agrarische sector die in de praktijk invulling kunnen geven aan het faunabeheer in relatie tot de agrarische sector. Onder faunabeheer verstaan wij: maatregelen die ertoe leiden dat co-existentie tussen mens en natuur wordt bevorderd door maatregelen die soorten betere kansen bieden op overleven en/of schade en overlast beperken.

Het doel van dit project is dan ook het ontsluiten van beschikbare wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit voor MKB-ondernemers/werknemers in de agrarische sector en het MBO, door deze kennis om te zetten in toegankelijk en aantrekkelijk (les)materiaal. Deze kennis is aanwezig bij WENR en die zal samen met CITAVERDE, en in overleg met een voor dit project op te zetten klankbordgroep, ontsloten worden voor de doelgroep. De doelgroep zijn MKB-ondernemers/werknemers en MBO studenten in het werkveld van de agrarische sector. Het MKB zijn alle publieke en private bedrijven in agro, natuur, schappen, hoveniers, groenvoorzieners, handhavers en overige actoren in de buitenruimte. De aanpak omvat het ontsluiten van wetenschappelijke kennis over faunabeheer en biodiversiteit; kennis over kansen en dilemmas m.b.t. faunabeheer & beperking overlast in de agrarische omgeving en in aanliggende natuurgebieden ontsluiten, en dat ophangen aan voorbeeldsoorten die karakteristiek zijn voor een of meerdere relevante aspecten. Het project resulteert in het ontwikkelen van online lesmodules voor het MKB en MBO, in een aantrekkelijk en begrijpelijk format. Aansluitend zullen enkele workshops voor de doelgroep georganiseerd worden, waarin actuele kennis over faunabeheer, inclusief kansen en dilemmas, centraal staan.

Publicaties