Project

Flexibele assay voor subtypering

Ontwikkelen van een specifiekere confirmatietest op de serologie om False Positive serological reactors bij het testen naar Brucellose uit te sluiten

Brucellose is een belangrijke zoönotische infectieziekte van mensen en dieren die wereldwijd voorkomt. Voor landbouwhuisdieren (rund, schaap, geit en varken) zijn de belangrijkste verwekkers van Brucellose: Brucella abortus, B. melitensis en B. suis. Brucellose is een aangifteplichtige ziekte die in de EU verplicht bestreden moet worden. Nederland heeft sinds 1999 de Official Brucellosis Free (OBF) status en na een periode van intensieve monitoring is er sinds 2004 een gereduceerde verplichte monitoring.

In de huidige serologische diagnostiek komen False Positive Serological
Reactors (FPSR) voor. Dieren kunnen herhaaldelijk positief uit de serologie komen, terwijl zenegatief zijn voor Brucellose. Een van de onderliggende oorzaken is de blootstelling van dieren aanbacteriën die antigenen hebben die in hoge mate lijken op die van Brucella spp. (1). Een bekend voorbeeld is Y. enterocolitica O:9 (2). Dieren blootgesteld aan deze bacterie kunnen antilichamen hebben die in de huidige testen ook Brucella spp. herkennen. In dit project wordt een specifiekere confirmatietest ontwikkeld om FPSR uit te sluiten.

 

Publicaties