Project

Flexibele assay voor subtypering

Er zal een methode worden ontwikkeld voor snelle subtypering van vogelgriepvirussen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Luminex-technologie: een snelle, kosteneffectieve en flexibele methode. Er zal een multiplex assay worden opgezet, waarmee het H- en N-type van het virus in één reactie bepaald kunnen worden. Wanneer er nieuwe vogelgriepvirussen gaan circuleren kan de assay makkelijk worden aangepast, waardoor deze ook in de toekomst bruikbaar blijft.

Vogelgriep, ofwel Aviaire Influenza (AI), is een virus dat van nature voorkomt bij wilde vogels. Er worden verschillende subtypen virussen onderscheiden, er zijn 16 H-typen en 9 N-typen bekend die in verschillende combinaties voorkomen. Vogelgriepvirussen kunnen ook pluimvee infecteren, maar alleen subtypen H5 en H7 zijn bestrijdingsplichtige dierziekten. Als een virus wordt aangetroffen op een pluimveebedrijf is het belangrijk om snel het subtype van het virus te bepalen. Wanneer een bestrijdingsplichtig virus wordt aangetoond, dan zal het bedrijf geruimd worden om verspreiding van het virus te voorkomen. Subtypering van AI virussen is ook van belang om zicht te houden op de verspreiding van alle subtypen in Nederland. Want ook niet-bestrijdingsplichtige varianten van het virus kunnen soms ziekte veroorzaken in pluimvee.

Publicaties