Project

Functies van de Waddenzee voor aal

De Europese aal is een van de soorten die sterk achteruit is gegaan in de Waddenzee. Kennis over de mate waarin aal het relatief grote intergetijdengebied van de Waddenzee gebruikt, ontbreekt tot nu toe. In dit project willen we vastleggen hoe, wanneer en hoe lang paling de Waddenzee gebruikt en vooral de functie van ondergedoken structuren (schelpdierbanken en dijkvoeten) onderzoeken. Met de huidige aandacht voor het verbeteren van ondergedoken harde structuren kan dit de leefomgeving voor aal uitbreiden.

In de voorgestelde studie kunnen we profiteren van twee bestaande projecten die een uitstekende basis vormen voor de studie van een extra soort: in het Swimway-project is een akoestisch ontvanger netwerk opgezet in de westelijke Waddenzee, dat momenteel wordt gebruikt om zeebaars en harder te volgen en een toegekend TKI-project biedt scheepstijd en mogelijkheden voor het vangen van aal die met zenders uitgerust kunnen worden. Kennis over het gebruik van de Waddenzee door aal zal een goede aanvulling zijn om managementadviezen verder te onderbouwen.

Publicaties