Project

Functional food: mondspray ter bestrijding van het droge-mondsyndroom

Een mondspray ontwikkelen ter bestrijding van het droge-mondsyndroom. Dat staat centraal bij dit project waaraan Wageningen Food & Biobased Research een bijdrage levert.

Xerostomie, hyposalivatie of droge-mond syndroom (DMS) is een aandoening waarbij te weinig of geen speeksel wordt gevormd. Personen met DMS hebben last van een droog, plakkerig gevoel in de mond, hebben moeite met kauwen en slikken van voedsel en beschrijven een verminderd smaakgevoel. Bovendien zijn patiënten gevoeliger voor infecties in de mondholte.

Groei van aantal droge-mondklachten

De aandoening treedt onder andere op bij patiënten met het syndroom van Sjögren (in Nederland ca. 100.000) en bij patiënten die (combinaties van) bepaalde medicijnen gebruiken (schatting in Nederland: 1- 1.5 miljoen). De laatste patiëntengroep is vooral te vinden onder ouderen, vanwege de toename in medicijngebruik in deze categorie (zie www.drymouth.info voor een overzicht). In verband met de groei van de levensverwachting en de toename in effectiviteit van behandeling van chronische ziekten, verwacht men een groei in de hoeveelheid mensen die last hebben van droge-mondsymptomen.

Goede werkzaamheid en acceptabele smaak

Veel patiënten gebruiken een combinatie van middelen. Zo wordt overdag vaak een mondspray gebruikt en 's nachts een mondgel. Aangezien de huidige middelen verre van optimaal zijn, is er een grote vraag naar een product dat een goede werkzaamheid heeft en daarnaast ook een acceptabele smaak heeft.

De deelnemers binnen dit project hebben een functional food product ontwikkeld dat uit kippeneieren afkomstig ovomucine bevat. Ovomucine wordt gebruikt als aanvulling op of ter vervanging van humaan mucine. In de eerste jaren van dit project is een protocol ontwikkeld voor het opzuiveren van ovomucine uit ei-eiwit. Ook is er een manier gevonden om het product als vloeistof microbiologisch veilig te maken. In het laatste jaar van het project wordt met behulp van een humane studie onderzocht of patiënten een verbetering ervaren op het gebied van functionaliteit en werkingsduur van mondbevochtiging met behulp van de ontwikkelde ovomucine bevattende mondspray.

Goede werkzaamheid en acceptabele smaak

Veel patiënten gebruiken een combinatie van middelen. Zo wordt overdag vaak een mondspray gebruikt en 's nachts een mondgel. Aangezien de huidige middelen verre van optimaal zijn, is er een grote vraag naar een product dat een goede werkzaamheid heeft en daarnaast ook een acceptabele smaak heeft.

De deelnemers binnen dit project hebben een functional food product ontwikkeld dat uit kippeneieren afkomstig ovomucine bevat. Ovomucine wordt gebruikt als aanvulling op of ter vervanging van humaan mucine. In de eerste jaren van dit project is een protocol ontwikkeld voor het opzuiveren van ovomucine uit ei-eiwit. Ook is er een manier gevonden om het product als vloeistof microbiologisch veilig te maken. In het laatste jaar van het project wordt met behulp van een humane studie onderzocht of patiënten een verbetering ervaren op het gebied van functionaliteit en werkingsduur van mondbevochtiging met behulp van de ontwikkelde ovomucine bevattende mondspray.

Publicaties