Project

Glass eel index catch efficiency - experiment

Het monitoren van de glasaalindex wordt op twee manieren uitgevoerd: kruisnetten en glasaaldetectoren (ELFI). Op basis van recente resultaten blijkt dat de timing van de vangstpieken en de timing van de vangstperiodes tussen de methoden verschillen. Dit kan worden verklaard door het feit dat beide methoden zijn eigen vangstselectiviteit naar verhouding tot het aandeel ‘actieve glasaal’ in relatie tot watertemperatuur.

Een kruisnet vangt zowel passieve als actieve zwemmende glasalen in verschillende verhoudingen gedurende het seizoen, terwijl een ELFI alleen actieve zwemmende glasaal vangt door het ontwerp van de ‘fuik’. Dit kan aanbodschatting van de lokale glasaal populatie om die reden onderschatten. Om de berekeningen van de lokale glasaal populatie te optimaliseren is een beter begrip nodig over de selectiviteit van de vangtuigen in relatie tot de activiteit van de glasaal en watertemperatuur. Dit KB WOT Visserij voorstel bestudeert de vangstselectiviteit van een ELFI gedurende het hele trekseizoen op glasaal.

Publicaties