Project

GLB SWOT 2019 Aanvulling sectorale organisaties

Nederland moet voor de vaststelling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) - dat de grondslag zal vormen voor de besteding van het geld van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - een SWOT opstellen. Deze is in 2019 opgesteld. De vereisten waaraan de SWOT moet voldoen, zijn nog in ontwikkeling. Daarom zijn aanvullingen nodig op de SWOT uit 2019.

Aanvullingen

Het gaat om aanvullingen wat betreft het thema jonge boeren, alsook om meer procedurele aanvullingen. In twee andere projecten worden thematische aanvullingen opgesteld voor het thema water en voor de sectorale analyses.

Onderhavig project betreft de aanvulling voor de landbouwsectoren.

Publicaties