Project

Habitatgeschikheidsanalyse wolf

Sinds 2015 komen er in toenemende mate wolven voor in Nederland. Er is behoefte om beter inzicht te krijgen in het geschikte habitat in Nederland voor wolven. Zodoende kan rekening worden gehouden met de te nemen maatregelen om co-existentie mogelijk te maken. Vanuit dit project zal een habitatgeschiktheidsanalyse worden verricht.

Sinds 2015 komen er door natuurlijke herkolonisatie in toenemende mate wolven voor in Nederland. Vanuit de maatschappij en overheid is er behoefte om beter inzicht te krijgen in het geschikte habitat in Nederland voor wolven. Zodoende kan beter rekening worden gehouden met de te nemen maatregelen om co-existentie mogelijk te maken. Vanuit dit project zal een habitatgeschiktheidsanalyse worden verricht. Op basis  van  relevante factoren zoals de hoeveelheid bos, prooidierdichtheid, prooidieraanbod, bebouwing, en wegendichtheid en informatie over het habitatgebruik van wolven in relatie tot die factoren in binnen- en buitenland wordt een modelanalyse gedaan die resulteert in een habitatgeschiktheidskaart. Hierbij zullen ook buitenlandse deskundigen in een klankbordgroep worden betrokken. Meer informatie over habitatgeschiktheidsanalyses voor wolven is te vinden in H5.6 van WENR rapport 3107 “De wolf terug in Nederland”.

Publicaties